Tekafül ve Katılım Sigortacılığı

Tekafül/Katılım sigortacılığı; zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi için tüm katılımcıların birlikte yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve riskli durumda olan poliçe sahiplerinin zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Dergiyi Gör